Biuletyn Zrównoważonych Energetycznie Gmin

 Kalendarz Wydarzeń | Artykuły | Zarejestruj się, aby otrzymywać niniejszy biuletyn elektroniczny


Regions202020 logo ENESCOM logo Come2CoM logo CITY_SEC logo Energy for Mayors logo
Environmentally-friendly Christmas Decorations, Kaunas City, Lithuania
Wydanie 3 Zima/Wiosna 2012 [PL]

Trzecie wydanie Biuletynu Zrównoważonych Energetycznie Gmin dostarcza aktualnych informacji na temat działań podjętych w ramach pięciu projektów - ENNEREG, Energy for Mayors, City_SEC, come2CoM i ENESCOM – w okresie od maja 2011 r. W biuletynie przedstawiono wybrane działania zrealizowane w regionach i gminach z całej Europy.

Szczegółowe informacje na temat kilku nadchodzących wydarzeń można znaleźć w zakładce Kalendarz Wydarzeń (Events Diary) niniejszej strony internetowej. Od czasu 2. wydania Biuletynu Zrównoważonych Energetycznie Gmin partnerzy zaangażowani w 5 projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego na szczeblu lokalnym zorganizowali lub wzięli udział w kilkunastu spotkaniach i imprezach.  Raporty, prezentacje i wnioski z tych przeszłych wydarzeń są dostępne w kilku językach.

Zdjęcie: Przyjazne środowisku dekoracje świąteczne, Kowno, Litwa

Wiadomości z krajów zaangażowanych w projekt come2CoM

come2CoM LogoPartnerzy projektu come2CoM zobowiązują się pomóc miastom i gminom w przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów oraz opracowaniu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonano znaczących postępów w realizacji projektu come2COM, co ilustrują przykłady przedstawione przez partnerów projektu.  W Belgii ważnym sukcesem było podpisanie Porozumienia Burmistrzów przez 44 burmistrzów z prowincji Limburgia. Wiadomości nadesłane ze Szwecji i Danii zwracają uwagę na takie działania mające na celu wspieranie miast i gmin, jak np. seminaria, podczas gdy artykuł z Włoch koncentruje się wokół Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii dla Gminy Modena.

44 burmistrzów z prowincji Limburgia podpisuje Porozumienie Burmistrzów

44 mayors and representatives of the province of Limburg after signing the CoMW Belgii wszyscy 44 burmistrzowie z prowincji Limburgia zobowiązali się podjąć działania mające uczynić z Limburgii region neutralny dla klimatu i podpisali Porozumienie Burmistrzów. Sukces ten jest wynikiem długoterminowego projektu. To właśnie dzięki współfinansowanemu z programu IEE projektowi o akronimie come2CoM, Bond Beter Leefmilieu (BBL) pomaga gminom w przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów oraz opracowaniu bazowych inwentaryzacji emisji i Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (tzw. SEAPów). W niniejszym artykule opisano drogę Limburgii do zostania regionem neutralnym dla klimatu.

Zdjęcie: 44 burmistrzów oraz przedstawiciele prowincji Limburgia po podpisaniu Porozumienia Burmistrzów
.

Artykuł »

Przynależność do Porozumienia Burmistrzów – szwedzkie doświadczenia

Mayors and officials of two Swedish municipalities, Ljungby and TingsrydGdy gmina podpisze już Porozumienie Burmistrzów, ważne jest, by od samego początku wspierać ją w realizacji zobowiązań – podkreśla szwedzki partner projektu come2CoM, Energikontor Sydost. Szwedzkie doświadczenia pokazują, że gminy potrzebują całych dwunastu miesięcy przyznanych przez Biuro Porozumienia Burmistrzów, aby opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii. Dla tych gmin, które przystępują do Porozumienia, szwedzki partner sporządził już bilanse zużycia energii dla wielu różnych lat, obejmujące różnego rodzaju zestawienia. Powodem przyjęcia takiej procedury jest chęć ułatwienia gminom sporządzanie inwentaryzacji emisji, jak również dostarczenia urzędnikom, politykom i przedstawicielom przemysłu bardziej kompletnych materiałów, które okażą się pomocne w opracowaniu odpowiedniego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP).

Zdjęcie: Burmistrzowie i inni przedstawiciele dwóch szwedzkich gmin, Ljungby i Tingsryd, po podpisaniu Porozumienia Burmistrzów (Fotograf: Marita Wallisson, RFSS)

Artykuł »

Seminarium nt. Porozumienia Burmistrzów i pomoc w opracowaniu SEAP w Danii

Audience at the Come2CoM Seminar in Skanderborg, Denmark, 24th November 2011. SoW dniu 24 listopada 2011 r. Energy Consulting Network A/S, duński partner projektu Come2CoM (i koordynator projektu ENNEREG), zorganizował seminarium pn. „Zielony wzrost – Porozumienie Burmistrzów i sposoby pozyskania wsparcia dla regionalnych i gminnych inwestycji z zakresu energii i klimatu”. Wydarzenie to zostało zorganizowane we współpracy z Duńską Agencją Energetyczną oraz duńskimi regionalnymi biurami w Brukseli. Zgromadziło ono 45 przedstawicieli regionów, gmin oraz innych zainteresowanych stron z obszaru środkowej i zachodniej Danii.

Zdjęcie: Uczestnicy seminarium zorganizowanego w ramach projektu come2CoM w Skanderborgu (Dania) 24 listopada 2011 r. Źródło: Nils Daugaard, EC Network

Artykuł »

Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii dla Miasta Modena: „Modena pro-energetycznym miastem 2020”

Educational activities in Modena city centre. Source: AESSRada Miasta Modena przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów w styczniu 2010 roku. Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii dla Miasta Modena, opracowany przy wsparciu projektu come2CoM, jest dokumentem strategicznym, którego realizacja ma umożliwić wywiązanie się ze zobowiązania do ograniczenia emisji CO2 o 20% do 2020 roku, podjętego poprzez podpisanie Porozumienia. Swój wkład w opracowanie planu wnieśli różnego rodzaju interesariusze, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego.
     Artykuł zawiera również informacje na temat Tygodnia zrównoważonej architektury i automatyzacji budynków, który miał miejsce w Modenie w dniach 14-18 listopada 2011 r.

Zdjęcie: Działania edukacyjne realizowane w centrum Modeny. Źródło: AESS

Artykuł »

ENESCOM: końcowy zryw

ENESCOM Qala Energy DayJak dotąd w efekcie realizacji projektu ENESCOM do Porozumienia Burmistrzów przystąpiły 63 gminy. Miesiące te były pełne niespodzianek i niepozbawione trudności, czego przyczyną były głębokie zmiany zachodzące w Europie i na całym świecie. Jednakże wbrew oczekiwaniom prace postępują zgodnie z założeniami.  
    W niniejszym artykule przedstawiono dotychczasowe doświadczenia zdobyte w ramach projektu wraz z kilkoma przykładami sukcesów, zmian i porażek, jakie stały się udziałem członków projektu. Jest to chwila odpoczynku i refleksji przed końcowym zrywem, który będzie miał miejsce w 2012 r.

Artykuł »

Konkurs fotograficzny projektu City_SEC oraz wiadomości z Polski i Szwecji

Konkurs „Fotografia na rzecz zmian w Europie – zrównoważone życie w zmieniającej się gospodarce”

Photoforchange in Europe – Sustainable living in Changing economy Competition„Fotografia na rzecz zmian w Europie – zrównoważone życie w zmieniającej się gospodarce” jest ogólnoeuropejskim konkursem fotograficznym zorganizowanym przez partnerów projektu City_SEC w celu zwiększenia świadomości studentów i obywateli w takich kwestiach jak przemiany zachodzące w gospodarce energetycznej, proces „zazieleniania” gospodarki czy ograniczanie lokalnego śladu węglowego. Zamierzeniem twórców konkursu jest promocja zmian w kierunku bardziej zrównoważonego i przyjaznego środowisku stylu życia na terenie całej Europy.

Artykuł »

Wiadomości z Bielska-Białej w Polsce oraz z południowo-wschodniej Szwecji

Image: Energy Day in Öland, South East Sweden (Photographer: Ellen Svensson)Niniejszy artykuł zawiera najświeższe wiadomości z dwóch regionów uczestniczących w projecie City_SEC: Powiatu Bielskiego  (Polska) oraz południowo-wschodniej Szwecji. Obejmuje on informacje na temat bazowych inwentaryzacji energii i emisji sporządzonych dla gmin Powiatu Bielskiego, organizacji Dnia Zerowej Emisji w szkołach Powiatu Bielskiego oraz bliskiej współpracy w ramach Porozumienia Burmistrzów pomiędzy dwoma gminami - Borgholm i Mörbylånga – położonymi na Olandii, wyspie leżącej w południowo-wschodniej części Szwecji.

Zdjęcie: Dzień Energii na Olandii, południowo-wschodnia Szwecja (Fotograf: Ellen Svensson, odpowiedzialna za Porozumienie Burmistrzów w gminie Mörbylånga).

Artykuł »

„Regiony 202020" – wiadomości z pionierskich i partnerskich regionów projektu ENNEREG

Aktualne informacje na temat realizacji projektu ENNEREG

Utworzona w ramach projektu ENNERG Sieć Regiony 202020 stanowi sprzyjające środowisko mające zainspirować regiony UE do podjęcia wyzwań związanych z realizacją celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej (cele 3x20).
     Z niniejszego artykułu dowiesz się więcej  na temat postępów 12 Pionierskich Regionów projektu w realizacji działań mających uczynić z nich regiony zrównoważone energetycznie, jak również dowiesz się, jak sam możesz promować swój region lub gminę oraz wnieść swój wkład w rozwój zawartości strony internetowej Sieci.

Zdjęcie: Członkowie projektu ENNEREG podczas Europejskiej Konferencji Regionów nt. Działań na rzecz Klimatu, która miała miejsce w Lyonie w dniach 20-21 października 2011 r.

Artykuł »

Kraj Basków oraz Kastylia i León, Hiszpania

Vitoria-Gasteiz - European Green Capital 2012Regionalna Agencja Energetyczna w Kraju Basków (EVE) zaprezentowała swoje doświadczenia jako Regionalnego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów (CoM) podczas Dnia Informacyjnego programu „Inteligentna Energia dla Europy”, który miał miejsce dnia 24 stycznia 2012 r. w Brukseli (Belgia). Przedstawicielka EVE wystąpiła wspólnie z przedstawicielem gminy Vitoria-Gasteiz, która jest siedzibą rządu regionalnego Kraju Basków i była pierwszą gminą w regionie, która przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów.  W ramach Programu Współpracy Projektu ENNEREG EVE dzieli się doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektu z EREN, Agencją Energetyczną Regionu Kastylia i León.

Zdjęcie: Vitoria-Gasteiz – Europejska Zielona Stolica 2012

As part of the ENNEREG Twinning Process, EVE will share the lessons learned in the ENNEREG project with EREN, the regional energy agency of the region of Castilla y León in Spain.

Artykuł »

ENNEREG na Litwie: Obwód Kowieński i Szyłokarczma

General view of Šilutė from plane “Šarka” guided by radiowaves. Photographer: © W chwili obecnej Litewski Instytut ds. Energii (LEI), jeden z partnerów projektu ENNERG, opracowuje Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) dla Obwodu Kowieńskiego. Ponadto, LEI pracuje z Regionem Partnerskim projektu ENNEREG – gminą Szyłokarczma (Šilutė) – nad znaczącą aktualizacją pierwszej wersji jej SEAPu, która powstała w 2010 roku. Niniejszy artykuł zawiera krótką charakterystykę Obwodu Kowieńskiego i gminy Szyłokarczma oraz opisuje 2 nowe dobre praktyki z Kowna, wypracowane w trakcie realizacji projektu ENNERG. 

Zdjęcie: Widok Szyłokarczmy ze sterowanego radiowo samolotu „Šarka”. Fotograf: © Kęstutis Fedirka

Artykuł »

Plany Działań na rzecz Zrównoważonej Energii dla wysp - Cyklad (Grecja) i Madery (Portugalia)

Dessalinated water Unit, Cyclades © G. MakryonitisW Grecji regionem wybranym do udziału w projekcie ENNEREG są Cyklady. Archipelag ten składa się z około 220 wysp, spośród których 24 są zamieszkałe. Wyspy te są jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w Europie. W ramach projektu ENNEREG, organizacje CRES i DAFNI wspólnie pracują nad przygotowaniem strategicznego planu działań dla Cyklad. Projekt ENNERG wspiera również powielenie projektów z zakresu zrównoważonej energii (tzw. SEPów) na Archipelagu Dodekanez, Regionie Partnerskim Cyklad, poprzez współpracę z regionem administracyjnym Wyspy Egejskie Południowe.

Poprzez działania realizowane w ramach projektu ENNERG Madera zamierza promować na szczeblu lokalnym i regionalnym dwie ważne inicjatywy europejskie: Porozumienie Burmistrzów (CoM) oraz projekt Isle Pact, w ramach których powstaną dwa Plany Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (tzw. SEAPy) – dla Madery i Porto Santo – o wspólnym celu 3x20%.

Zdjęcie: Instalacja do odsalania wody, Cyklady © G. Makryonitis

Artykuł »

Energy for Mayors

Porozumienie Burmistrzów Cię potrzebuje, a projekt Energy for Mayors udzieli Ci wsparcia

Energy for Mayors ToolCzy twoja organizacja jest zainteresowana wsparciem Porozumienia Burmistrzów (CoM) jako Koordynator Porozumienia lub Organizacja Wspierająca? Koordynatorzy Porozumienia i Organizacje Wspierające odgrywają kluczową rolę dla tej inicjatywy – nie tylko ją promują, ale i oferują bezpośrednie wsparcie gminom-sygnatariuszom Porozumienia położonym na ich obszarze działania.

Partnerzy projektu Energy for Mayors (E4M) w pełni uznają wagę działań Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających. Konsorcjum rozpoczęło działania ukierunkowane na umocnienie tych organizacji od oceny ich potrzeb– jakiego wsparcia potrzebują Ci, którzy mają go udzielać innym? Teraz działania w ramach projektu koncentrują się na zaoferowaniu im efektywnych wskazówek (tzw. pakiet wsparcia), dostępu do istniejących zasobów (internetowy zbiór narzędzi i metodologii – tzw. toolbox) oraz szkoleń (seminaria), które pomogą im lepiej wywiązać się z roli.

Artykuł »

Zbieranie lokalnych danych w celu oceny efektywności energetycznej i potwierdzenia szacunków – przykład El Brull

El Brull, hiszpańska miejscowość licząca 225 mieszkańców, opracowuje swój Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) przy wsparciu Prowincji Barcelona (DIBA; Diputació de Barcelona), która od 2008 roku pełni rolę Koordynatora Porozumienia i jest jednym z partnerów projektu Energy for Mayors. DIBA jest także autorem specjalnej metodologii mającej pomóc gminom zlokalizowanym na jej obszarze w dokonaniu oceny zużycia energii i emisji CO2. Metodologia ta bazuje na wytycznych Porozumienia Burmistrzów.

Artykuł »

Mimo przeszkód gminy Attyki podejmują działania!

Energy for Mayors - Mayors Meeting 2011Od dnia 18 lutego 2011 r., kiedy to nowi burmistrzowie nowych / powtórnie utworzonych gmin regionu Attyka wzięli udział w wydarzeniu zorganizowanym w ramach projektu Energy for Mayors przedstawiającym korzyści, zobowiązania i możliwości związane z przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów, 18 spośród nich podpisało Porozumienie i podjęło się realizacji przewidzianych w nim działań. Te gminy to:  Agioi Anargyroi-Kamatero, Dionysos, Elefsina, Elliniko, Haidari, Ilioupolis, Keratsini-Drapetsona, Kropia, Likovrisi-Pefki, Maroussi, Megara, Moschato - Tavros, Nea Smyrni, Nikaia-Rentis, Perama, Piraeus, Salamina oraz Vrilissia.

Artykuł »

Polskie Dni Energii i konferencja w Chorwacji

Energy for Mayors - Mayors Meeting 2011W dniach 24-25 września 2011 r. w Dzierżoniowie, malowniczym mieście położonym w południowo-zachodniej Polsce, odbyły się pierwsze polskie Dni Energii (na zdjęciu po lewej) zorganizowane w ramach projektu Energy for Mayors. Współorganizatorami tego wydarzenia byli Urząd Miasta Dzierżoniowa oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC).
    W dniach 19-22 października w Cavtat miał miejsce szczyt poświęcony finansowaniu i inwestycjom w obszarze zrównoważonej energii.  Wydarzenie to odbywało się pod patronatem Dr Ivo Josipovica, Prezydenta Chorwacji i zgromadziło około 300 uczestników z 14 krajów, dzięki czemu miało prawdziwie międzynarodowy charakter.

Artykuł »