Biuletyn Zrównoważonych Energetycznie Gmin

 Kalendarz Wydarzeń | Artykuły | Zarejestruj się, aby otrzymywać niniejszy biuletyn elektroniczny


Regions202020 logo ENESCOM logo Come2CoM logo CITY_SEC logo Energy for Mayors logo
Bioclimatic architecture at Naxos island, Greece.  Ministry of Culture and Tourism
Wydanie 2 Lato 2011

Jesienią 2010 roku ukazało się 1. wydanie Biuletynu Zrównoważonych Energetycznie Gmin, w którym przedstawiono pięć projektów ukierunkowanych na zrównoważony rozwój energetyczny gmin, finansowanych z programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE), których realizatorzy zdecydowali się połączyć siły, aby wspólnie promować innowacyjne lokalne działania, które mogą zainspirować miasta i regiony do osiągania unijnych celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Niniejsze drugie wydanie biuletynu zawiera prezentację najciekawszych działań, które zostały zrealizowane w ramach wspomnianych pięciu projektów, tj. ENNEREG, Energy for Mayors, City_SEC, come2CoM oraz ENESCOM, w ciągu pierwszego roku ich realizacji.

Zdjęcie: Architektura bioklimatyczna na wyspie Naxos. © Ministerstwo Kultury i Turystyki

ENNEREG "Regiony 202020"

Promocja lokalnych i regionalnych działań na rzecz zrównoważonej energii w ramach sieci Regiony 202020

Wdzydze Landscape Park (Source: www.wrotapomorza.pl/pl)Sieć Regiony 202020 ma za zadanie zainspirować regiony UE do podjęcia się realizacji celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej (cele 3x20).

Z niniejszego artykułu dowiesz się więcej na temat postępów 12 Pionierskich Regionów projektu ENNEREG w realizacji działań mających uczynić z nich regiony zrównoważone energetycznie, jak również dowiesz się,  jak sam możesz promować swój region lub gminę i wnieść wkład w rozwój zawartości strony internetowej sieci.

Zdjęcie: Wdzydzki Park Krajobrazowy (Źródło: www.wrotapomorza.pl/pl)

Artykuł »

Wspieranie zrównoważonego rozwoju energetycznego w Walii

Map showing 12 ENNEREG Pioneer RegionsW dniach 12-15 kwietnia 2011 roku, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, zorganizowano w hrabstwie Carmarthenshire imprezę zatytułowaną, Carmarthenshire staje się zieleńsze każdego dnia, Impreza ta zakończyła się ogromnym sukcesem. W jej ramach zorganizowano szereg wydarzeń i działań, których celem była edukacja społeczeństwa w zakresie zmian klimatu. Poszczególnym grupom społecznym zaoferowano również udział w darmowym szkoleniu na temat fermentacji beztlenowej. Celem szkolenia jest promocja i rozpowszechnienie informacji na temat korzyści związanych z przetwarzaniem odpadów spożywczych pochodzących z gospodarstw domowych na drodze fermentacji beztlenowej.


Zdjęcie: Uczniowie z Ysgol Maes Y Morfa w Walii uczestniczą w warsztatach dotyczących efektywności energetycznej

Artykuł »

Wielkopolska promuje inicjatywę pn. Porozumienie Burmistrzów

UMWW staff in front of the exhibition 'Good Energy’ - 23 March 2011Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (pierwsza polska Struktura Wspierająca Porozumienie Burmistrzów) zorganizował 23 marca 2011 r. konferencję pn. „Porozumienie Burmistrzów – inicjatywa Komisji Europejskiej w świetle potencjału energetycznego Wielkopolski”. Konferencji towarzyszyła wystawa banerów zatytułowana „Dobra Energia". Niedługo po konferencji Gmina Jarocin jako pierwsza gmina z Wielkopolski została członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Stosowna uchwała została podjęta przez Radę Gminy Jarocin 19 kwietnia 2011 r.

Zdjęcie: pracownicy UMWW przed wystawą „Dobra Energia” - 23 marca 2011

Artykuł »

Plan w zakresie ochrony klimatu, powietrza i energii dla regionu Rodan-Alpy

Schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes 6 grudnia 2010 roku Prefekt Regionu Rodan Alpy dokonał oficjalnego rozpoczęcia prac nad Regionalnym Planem w zakresie Ochrony Klimatu, Powietrza i Energii  (Schéma Régional Climat Air Énergie - SRCAE). Będzie to wyjątkowy dokument strategiczny, który integruje kwestie związane z ochroną klimatu, ochroną powietrza i energią, określając kierunki działań w takich obszarach jak kontrola zapotrzebowania na energię, poprawa efektywności energetycznej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy adaptacja do zmian klimatu.

Artykuł »

Pięć gmin podpisuje Porozumienie Burmistrzów w trakcie Pierwszych Pomorskich Dni Energii

Gdynia, Gniewino, Hel, Kościerzyna and Władysławowo, CoM SignatoriesPięć pomorskich gmin - Gdynia, Gniewino, Hel, Kościerzyna oraz Władysławowo – podpisało Porozumienie Burmistrzów w trakcie Pomorskich Dni Energii, zorganizowanych w Gdańsku (Polska) w dniach 15-17 kwietnia 2011 roku.

Artykuł »

Energy for Mayors

Zestaw narzędzi i metodologii dla Struktur Wspierających jest już dostępny!

Energy for Mayors Toolbox of Methodologies – Climate and EnergyW trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2011 (EUSEW 2011) miała miejsce premiera zestawu narzędzi i metodologii dla Struktur Wspierających (tzw. Toolbox of Methodologies), który został opracowany w ramach projektu Energy for Mayors.

Ten ciągle rosnący zbiór różnego rodzaju zasobów i metodologii, opracowanych w wielu językach i obejmujący wiele różnych zagadnień, stanowi część tzw. „pakietu wsparcia” stworzonego przez partnerów projektu dla organizacji, które pomagają miastom i miejscowościom z całej Europy w opracowaniu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP-ów).

Artykuł »

Inicjatywy energetyczne Prowincji Huelva

Ms. José Cortil hands over prepared Covenant of Mayors SEAPs to DG ENERProwincja Huelva jest położona na południu Hiszpanii, w zachodniej części Autonomicznej Wspólnoty Andaluzji, przy granicy z Portugalią. Jako Struktura Wspierająca Porozumienie Burmistrzów, Prowincja Huelva pomaga gminom zlokalizowanym na swoim terenie w opracowaniu i przedłożeniu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP). Jej działania uwzględniają również podnoszenie świadomości mieszkańców i angażowanie ich w działania na rzecz ochrony klimatu.

Zdjęcie: Pani José Cortil z dumą wręcza Plany Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) opracowane dla gmin z Prowincji Huelva Panu Romanowi Doubravie z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej (DG ENER). Wydarzenie ma miejsce w Brukseli w trakcie EUSEW 2011.

Artykuł »

Chorwacja – ruch na rzecz zrównoważonej energii

Mayors at Agreement about expert and financial support for development of SEAPsMiasto Zagrzeb, jeden z partnerów projektu Energy for Mayors, pomaga w opracowaniu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) siedmiu innym chorwackim miastom. Wszystkie z nich są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów. W trakcie Tygodnia Energii, który miał miejsce w Zagrzebiu w dniach 4 – 9 kwietnia 2011 roku, w Starym Ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia w sprawie pomocy technicznej i finansowej w opracowaniu i wdrożeniu SEAP-ów”.

Zdjęcie: „Porozumienia w sprawie pomocy technicznej i finansowej w opracowaniu i wdrożeniu SEAP-ów”

Artykuł »

Gmina Leivi stawia na turystykę

Leivi in the Province of Genova28 marca 2011 roku Leivi - licząca 2 322 mieszkańców gmina położona w Prowincji Genua (Włochy) - przyjęła Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP). Leivi była drugą gminą w Prowincji, która przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów, zobowiązując się do ograniczenia emisji CO2 o ponad 20% do 2020 roku. Interesujące jest podejście, jakie ta mała gmina zastosowała w swoim SEAP -  skupiła się ona na elementach, które umożliwią poprawę jakości życia mieszkańców oraz będą stymulowały rozwój jej gospodarczy.

Artykuł »

ENESCOM w działaniu

Mayors of the Unione di Comuni Valle del Samoggia Działania realizowane w ramach projektu ENESCOM nabierają tempa. Lokalne zespoły rozpoczęły pracę w terenie, organizując spotkania i seminaria przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych interesariuszy. Każdy z partnerów zorganizował już spotkania z pionierskimi sygnatariuszami Porozumienia, wydał komunikaty prasowe, wziął udział w programach telewizyjnych i – ogólnie rzecz biorąc - prowadził szeroko zakrojone działania komunikacyjne. Ponadto w Słowenii i we Włoszech uruchomiono specjalne programy szkoleniowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zdjęcie: Burmistrzowie ze Związku Gmin Valle del Samoggia po szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu ENESCOM

Artykuł »

Najświeższe wiadomości z krajów zaangażowanych w projekt come2CoM

come2CoM LogoRealizacja projektu come2CoM osiągnęła półmetek. Opracowane na potrzeby poszczególnych krajów kampanie promujące Porozumienie Burmistrzów oraz pomoc w opracowaniu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) zapewniona władzom lokalnym przynoszą pierwsze rezultaty:

ZEROHEROES - Prowincje Siena (Włochy) i Limburg (Belgia) chcą być neutralne pod względem emisji CO2

W 2009 roku Prowincja Limburg  wyraziła ambicję, by cały swój obszar uczynić neutralnym pod względem emisji CO2, co stworzyło  idealne warunki do realizacji projektu come2CoM. W międzyczasie równie ambitny cel wyznaczyła sobie Prowincja Siena:  stać się wolną od dwutlenku węgla do 2015 roku.

Artykuł »

Wiadomości z Austrii, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Niemiec

regional conference organised by the Regional Energy Agency of Southeast Sweden Poniższy artykuł zawiera podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu come2CoM w Bregencji (Austria), Cardiff (Wielka Brytania),  regionie Kronoberg (Szwecja), na Zelandii (Dania) oraz w Nadrenii Północnej - Westfalii (Niemcy).

Zdjęcie: Konferencja zorganizowana przez Agencję Energetyczną Południowo-Wschodniej Szwecji (ESS) w jednej z gmin regionu  Kronoberg

Artykuł »

City_SEC - rok później

City_SEC Study visit in Växjö – February 2011W ciągu roku współpracy na rzecz promocji lokalnego planowania energetycznego wśród 49 gmin z 8 krajów zaangażowanych w projekt City_SEC, partnerom projektu udało się zrealizować szereg działań mających na celu podniesienie świadomości lokalnej co do wagi wspierania realizacji unijnych celów energetycznych w ramach Porozumienia Burmistrzów. Co bardziej istotne, do maja 2011 roku większość spośród gmin zaangażowanych w projekt podpisała Porozumienie Burmistrzów, zobowiązując się do przekroczenia unijnych celów w zakresie energii.

Zdjęcie: Wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu City_SEC w Växjö – Luty 2011

Artykuł »